Διαδικτυακό Εργαλείο για την Εξερεύνηση Οντολογιών
Speaker:

Manolis Platakis

Date: 30/07/2010
University: Univ. of Athens
Room : A56
Time: 3:30pm
Slides:
Abstract:

MaDgIK 2009-2018