Χρονοπρογραμματισμός σε Πολυπύρηνες και Πολυνηματικές Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών
Speaker:

Dr. Dimitris Gkizopoulos

Date: 05/02/2010
University: Univ. of Piraeus
Room : A56
Time: 3:00pm
Slides:
Abstract:

MaDgIK 2009-2018