Ο Αλγοριθμικός Φακός: Πώς η Υπολογιστική Σκέψη Αλλάζει τις Επιστήμες
Speaker:

Christos Papadimitriou

Date: 24/06/2010
University: University of California - Berkeley
Room : Α56
Time: 1:00pm
Slides:
Abstract:

MaDgIK 2009-2018