Ανάπτυξη Λογισμικού
Τομέας:
Εξάμηνο :
Διδακτικές ώρες : 4
Βιβλιογραφία:
Ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/node/282
Προαπαιτούμενα:
Περιγραφή:

<p>Το μάθημα Ανάπτυξη Λογισμικού συνίσταται σε μια εκτεταμένη υλοποίηση συστημάτων λογισμικού, σύμφωνα με την ύλη άλλων μαθημάτων. Συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας απλοποιημένης μορφής διαφόρων εσωτερικών επιπέδων ενός Συστήματος Βάσεων Δεδομένων: οργάνωση μπλοκ και εγγραφών στον δίσκο, στατική δομή δεδομένων σε αρχείο δίσκου (π.χ., πίνακας κατακερματισμού), δυναμική δομή δεδομένων σε αρχείο δίσκου (π.χ., Β+ δένδρο), κατάλογοι συστήματος, επεξεργασία και βελτιστοποίηση επερωτήσεων μιας απλοϊκής γλώσσας βάσεων, ορισμό και διαχείριση όψεων και περιορισμών, κτλ. Το μάθημα απαιτεί γνώση της ύλης (έστω και αν κάποιος δεν το έχει περάσει) του μαθήματος K18 "Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'' και της γλώσσας C. Γνώση της ύλης των μαθημάτων ΥΣ01 "Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων'' και ΥΣ09 "Τεχνολογία Λογισμικού'' είναι βοηθητική αλλά όχι απαραίτητη.</p>

  <<<

MaDgIK 2009-2018