Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Τομέας: Computer systems and Applications
Εξάμηνο :
Διδακτικές ώρες : 4
Βιβλιογραφία: Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων - 5η έκδοση (1ος τόμος), Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων- 2η έκδοση (Τόμος Α)
Ιστοσελίδα: http://eclass.uoa.gr/courses/D22/
Προαπαιτούμενα:
Περιγραφή:

Το μάθημα Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων θα καλύψει έναν αριθμό από βασικά θέματα που αφορούν την οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης, κατά βάση δίσκους. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν την έννοια του αρχείου, περιφεριακά συστήματα αποθήκευσης και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, διάταξη αρχείων που βρίσκονται σε δίσκους, πρωτεύουσα (primary) οργάνωση αρχείων, δευτερεύουσες (secondary) οργανώσεις αρχείων, στατικές και δυναμικές δομές δεδομένων, κατακερματισμός (hashing), Β+ δένδρα, και πολυδιάστατες δομές δεδομένων (π.χ., R-δένδρα). Επίσης θα υπεισέλθει σε θέματα επεξεργασίας επερωτήσεων δεδομένων, αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται, και του αντίστοιχου κόστους. Το υλικό του μαθήματος θα αντληθεί από το βιβλίο που θα σας μοιραστεί.

  <<<

MaDgIK 2009-2018