Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων

  http://www.di.uoa.gr/~pms510/
  Το μάθημα 510 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών "Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων'' θα καλύψει έναν αριθμό από προηγμένα θέματα στην περιοχή των εφαρμογών που βασίζονται σε συστήματα βάσεων δεδομένων. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν αποθήκες δεδομένων (data warehouses) και άμεση αναλυτική επεξεργασία (on-line analytical...
 • Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

  http://www.di.uoa.gr/~pms515/
  Το μάθημα 515 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών "Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'' θα καλύψει έναν αριθμό από προηγμένα θέματα στην περιοχή των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τεχνικές ελέγχου ταυτόχρονης/σύνδρομης προσπέλασης (concurrency control) και ανάκαμψης (recovery), στρατηγικές...
 • Θεμελίωση Βάσεων Δεδομένων

 • Τεχνολογία Γνώσεων

 • Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

  http://eclass.uoa.gr/courses/D200/
  Έλεγχος συνδρομικότητας (σειριοποιησιμότητα, διφασικό κλείδωμα, αισιόδοξος έλεγχος συνδρομικότητας, ειδικοί αλγόριθμοι για Β+ δένδρα), Ανάκαμψη (αλγόριθμος προενημερωμένου ημερολογίου και ειδικότερα ο αλγόριθμος ARIES), Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Επερωτήσεων (αλγόριθμοι ζεύξης με κατακερματισμό και συγχώνευση σάρωση παρουσία μεγάλης μνήμης, αλγόριθμος βελτιστοποίηση βασισμένος στον δυναμικό...
 • Ειδικά Θέματα σε Υπολογιστικά Νέφη

MaDgIK 2009-2018