Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Ανάπτυξη Λογισμικού

  http://www.di.uoa.gr/node/282
  Το μάθημα Ανάπτυξη Λογισμικού συνίσταται σε μια εκτεταμένη υλοποίηση συστημάτων λογισμικού, σύμφωνα με την ύλη άλλων μαθημάτων. Συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας απλοποιημένης μορφής διαφόρων εσωτερικών επιπέδων ενός Συστήματος Βάσεων Δεδομένων: οργάνωση μπλοκ και εγγραφών στον δίσκο, στατική δομή δεδομένων σε αρχείο δίσκου (π.χ., πίνακας κατακερματισμού), δυναμική δομή...
 • Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

  http://www.di.uoa.gr/eng/node/1098
  Το μάθημα Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων είναι ως ένα σημείο η συνέχεια του μαθήματος "Υλοποίηση Βάσεις Δεδομένων". Ενώ το τελευταίο κάλυψε θέματα που αφορούν τα χαμηλότερα στρώματα ενός συστήματος βάσεων δεδομένων (το "φυσικό" επίπεδο, με ευρετήρια, κτλ.), το "Σχεδιασμός και Χρήση Βάσεων Δεδομένων" καλύπτει θέματα των παραπάνω επιπέδων και της εξωτερικής διάδρασης. Συγκεκριμένα, θα...
 • Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

  http://eclass.uoa.gr/courses/D22/
  Το μάθημα Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων θα καλύψει έναν αριθμό από βασικά θέματα που αφορούν την οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης, κατά βάση δίσκους. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν την έννοια του αρχείου, περιφεριακά συστήματα αποθήκευσης και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, διάταξη αρχείων που βρίσκονται σε δίσκους, πρωτεύουσα (...
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

  http://www.di.uoa.gr/eng/node/1131
  Το μάθημα Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής θα καλύψει έναν αριθμό από βασικά θέματα που αφορούν την ... επικοινωνία του ανθρώπου με τους υπολογιστές. Συγκεκριμένα θα καλύψει ένα υποσύνολο από αυτά που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών: ο χρήστης, ο υπολογιστής, και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση· γνωστικά πλαίσια, νόηση, αναπαράσταση, και μνήμη· ανάλυση και καθορισμός του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης·...
 • Λειτουργικά Συστήματα

  http://cgi.di.uoa.gr/~ad/OSdir/
  Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει τις βασικές ιδέες και αρχές των Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ). Υπηρεσίες, διεργασίες, συγχρονισμός, διαχείριση μνήμης, συστήματα αρχείων, είσοδος και έξοδος καθώς και αδιέξοδα θα παρουσιαστούν. Το διάφορα τμήματα λειτουργικών συστημάτων θα συζητηθούν σε σχέση με την λειτουργία, την δομή και την υλοποίησή τους. Βασικές πολιτικές για την κατανομή πόρων...

MaDgIK 2009-2018