Εβίτα Μαϊλλη
Προφίλ
Διδασκαλία
Έρευνα
Αξιοσημείωτα
Δημοσιεύσεις
Email: e.mailli@di.uoa.gr
Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: +30 210 6013908
Fax: 

Ειδικεύεται στο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, στην ανάλυση δεδομένων, και στην κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών.

MaDgIK 2009-2018