Απόφοιτοι


Google Inc.

Assistant Professor -Department of Computer, Control, and Management Engineering, Sapienza University of Rome, Italy

Προγραμματιστής - Communication & Information Technologies Experts S.A.

Προγραμματιστής - Communication & Information Technologies Experts S.A.

Software Engineer - BigSQL Development, IBM Ireland

Υποψήφιος Διδάκτωρ - University of California

Μηχανικός Λογισμικού - Microsoft Corporation, U.S.A., Seattle

Senior Research Scientist - HP Labs, Palo Alto, USA

Ερευνητής - Ομάδα Αρχιτεκτονικών Βάσεων Δεδομένων, Κέντρο για τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Υπολογιστών, Ολλανδία

Server Manageability Group - Oracle USA, Inc.

Υποψήφια Διδάκτωρ - University of California, Santa Barbara

Μηχανικός Λογισμικού, Graph Services team - Microsoft Development Center of Norway

Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας –Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Ελλάδα

Μηχανικός Λογισμικού - Microsoft, Big Data Group, London, UK

Μηχανικός Λογισμικού - Microsoft Skype, Prague

Software Developer, Project Technical Lead - Futuremark, a UL Company, Finland

MaDgIK 2009-2018