Γιώργος Αργυρίου
Προφίλ
Διδασκαλία
Έρευνα
Αξιοσημείωτα
Δημοσιεύσεις
Email: gioargyr@di.uoa.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, (γραφείο I1), ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 15703, Ιλίσια, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2107275159
Fax: -

MaDgIK 2009-2018