Χάρης Δημητρόπουλος
Προφίλ
Διδασκαλία
Έρευνα
Αξιοσημείωτα
Δημοσιεύσεις
Email: harryd@di.uoa.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Πληροφορικής, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 727 5194
Fax: +30 210 727 5185

Από τον Ιανουάριου του 2012, ο Χάρης Δημητρόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (ΙΠΣΥΠ), το νεότερο ινστιτούτο του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά", ενώ μέχρι το τέλος του 2011 ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του πτυχίο στα Νευρωνικά Δίκτυα από το King’s College του Λονδίνου το 2001. Κατέχει επίσης MSc στην Επεξεργασία Πληροφοριών και στα Νευρωνικά Δίκτυα από το King’s College του Λονδίνου, και πτυχίο BSc (Eng) Honours Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το City University του Λονδίνου

Από το 1994, και ενώ μελετούσε για τη διδακτορική του διατριβή, εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά έργα επιδοτούμενα από κρατικούς φορείς (Ευρώπη, Η.Β.) ή τον ιδιωτικό τομέα. Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού του, συνέχισε στην Ομάδα Επεξεργασίας Εικόνας του King’s College του Λονδίνου. Από το 2005, άρχισε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως επιστημονικός συνεργάτης και ήταν συντονιστής του πακέτου εργασίας «Ανακάλυψη Γνώσης και Εξόρυξη Δεδομένων» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Health-e-Child για πάνω από τέσσερα χρόνια. Ήταν επίσης μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Έργου & Εκτελεστικής Επιτροπής του έργου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν νευρωνικά δίκτυα, επεξεργασία εικόνας, αυτόματη αναγνώριση στόχων, συγχώνευση δεδομένων, συνδυαστικούς αλγόριθμους και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων, θέματα για τα οποία έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή συνέδρια. Ο Δρ. Δημητρόπουλος είναι μέλος του Ιδρύματος Μηχανικής και Τεχνολογίας, Η.Β. (ΜΙΕΤ) και του Διεθνούς Οργανισμού Νευρωνικών Δικτύων (INNS), και ήταν πρόεδρος συνεδρίας στο «Int. Conf. Acoustic Sensing & Ιmaging», 1993, IEE (τώρα IET), Λονδίνο, Η.Β.

MaDgIK 2009-2018