Ιωάννης Καρκαλάκος
Προφίλ
Διδασκαλία
Έρευνα
Αξιοσημείωτα
Δημοσιεύσεις
Email: ikarkalakos [at] di [dot] uoa [dot] gr
Διεύθυνση: University Of Athens, Department of Informatics & Telecommunications, Panepistimioupolis, Informatics Buildings, Office H2, 157 84 Ilissia, Athens, HELLAS (GREECE)
Τηλέφωνο: 30 210 727 5339
Fax: 

MaDgIK 2009-2018