Μαρία Βαγιανού
Προφίλ
Διδασκαλία
Έρευνα
Αξιοσημείωτα
Δημοσιεύσεις
Email: vayanou [at] di.uoa.gr
Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: +30 210 727 5194
Fax: 

Η Μαρία Βαγιανού κατέχει πτυχίο από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Από το 2007, Η Μαρία έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», συμμετέχοντας σε αρκετά Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα. Έχει συμμετάσχει στο έργο DELOS για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στη Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη, καθώς και στο έργο TELplus για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών στη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, η Μαρία έχει εργαστεί στο έργο OpenAIRE, για την εξαγωγή στατιστικών χρήσης και μετρικών επιρροής σε ερευνητικές δημοσιεύσεις και αποθετήρια. Από το 2011 συμμετείχε στο έργο CHESS για την παροχή προσαρμοσμένων, εξατομικευμένων ιστοριών σε επισκέπτες μουσείων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται περιέχουν μεταξύ άλλων την αλληλεπιδραστική ψηφιακή αφήγηση, συστήματα κι εφαρμογές εξατομίκευσης, μοντελοποίηση και κατασκευή προφίλ χρήστη, ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη κι εξόρυξη γνώσης, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ανάκτηση δεδομένων και βάσεις δεδομένων.

MaDgIK 2009-2018