Βασίλης Κούρτης
Προφίλ
Διδασκαλία
Έρευνα
Αξιοσημείωτα
Δημοσιεύσεις
Email: vkourtis@di.uoa.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Πληροφορικής, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 727 5339
Fax: 

MaDgIK 2009-2018