Ενεργά Ερευνητικά Έργα

Copernicus App Lab

The Copernicus App Lab aims at bridging the digital divide between the established, science-driven Earth…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-06-2016
31-12-2018
OpenUP

OPENing UP new methods, indicators and tools for peer review, dissemination of research results, and…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2016
30-06-2018
CAPSELLA

Data-driven key project on agro-biodiversity and agri-food.


επιπλέον
Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2016
31-12-2018
WhoLoDance

WhoLoDance is aiming at both researching and innovating contemporary learning theories of embodied…
επιπλέονVaVeL

The goal of the VaVel project is to radically advance our ability to…
επιπλέον01-09-2015
28-02-2018
RDA - Europe III
The Research Data Alliance (RDA) is rapidly building the social and technical bridges…
επιπλέον
Γιάννης Ιωαννίδης

01-09-2015
28-02-2018
BlueBRIDGE

BlueBRIDGE is the new European initiative funded under the H2020 framework to further develop and…
επιπλέον01-09-2015
31-08-2017
FutureTDM

FutureTDM project identifies and reduces the barriers that inhibit the uptake of TDM for researchers,…
επιπλέον01-09-2015
28-02-2019
STR-ESFRI

A 4 year "Coordination and Support Action" project led by the Science Technology Facilities Council…
επιπλέονOpenMinTeD
OpenMinTeD’s vision is to make operational a virtuous cycle in which a) primary…
επιπλέον
Γιάννης Ιωαννίδης

01-10-2013
31-03-2016
HBP

Understanding the human brain is one of the greatest challenges facing 21st century science. If…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-03-2013
28-02-2017
MD-Paedigree

Eπαναχρησιμοποιήσιμα πολλαπλής κλίμακας μοντέλα με σκοπό την εξατομικευμένη θεραπεία και πρόβλεψη στην…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-02-2013
31-01-2017
ARIADNE

ARIADNE brings together and integrates existing archaeological research data infrastructures so that researchers can use…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-11-2012
31-10-2016
Optique

Η κλιμακώσιμη πρόσβαση των τελικών χρηστών σε μεγάλο όγκο δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την…
επιπλέονMaDgIK 2009-2018