Ερευνητικές Περιοχές

Άμεση Αναλυτική Επεξεργασία και Εξόρυξη Γνώσης

Εργαζόμαστε πάνω σε αμιγώς σχεσιακές μεθόδους για αποδοτική κατασκευή, διαχείριση, και χρήση κύβων δεδομένων σε Αποθήκες Δεδομένων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων

Με τον όρο βελτιστοποίηση επερωτήσεων εννοούμε τη διαδικασία εύρεσης ενός αποδοτικού πλάνου εκτέλεσης ενός ερωτήματος σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο μοντέλο κόστους.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Εξατομίκευση

Με τον όρο εξατομίκευση εννοούμε τη διαδικασία της συγκέντρωσης πληροφοριών για το χρήστη κατά τη διάρκεια της διεπαφής του με το υπολογιστικό σύστημα και τη χρησιμοποίησή τους προκειμένου να παρασχεθούν κατάλληλες πληροφορίες και υπηρεσίες κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες του με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ευχαρίστηση του χρήστη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι μια συλλογή ψηφιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, βίντεο και ήχου, μαζί με μεθόδους για πρόσβαση και ανάκτηση της πληροφορίας, καθώς και για επιλογή, οργάνωση και συντήρηση της συλλογής.

Σχετικές δημοσιεύσεις

MaDgIK 2009-2018