"Πληροφορική και Πολιτισμός", O Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης, με συμμετοχή μελών της ομάδας, μιλά στο Καφέ Φίλιον.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015. Ώρα έναρξης: 8:30μ.μ. Από τη μία ο πολιτισμός: το σύνολο των τεχνικών και πνευματικών κατακτήσεων του ανθρώπου. Τροφή των αισθήσεων...

OLAP and Data Mining

We are working on pure relational methods for efficient construction, administration, and use of data cubes in Data Warehouses.

Query Optimization

Query optimization is a function of many relational database management systems in which multiple query plans for satisfying a query are examined and a good query plan is identified.

Digital Libraries

A digital library is a vast collection of objects stored and maintained by multiple information sources, including databases, image banks, file systems, the WWW, and others.
The group
A big part of the Madgik team
A big part of the Madgik team

The Management of Data, Information, and Knowledge Group of the Department of Informatics & Telecommunications of the University of Athens has 60+ members, including five (5) faculty, several R&D staff, and students at all educational stages.

The group focuses on several research areas of the Data-Info-Knowledge continuum, such as Database and Information Systems, Distributed and Peer-to-Peer Systems, Cloud Computing, Sensor-based and Stream Data Management, Query Optimization, Information Search, Personalization and Social Networks, Knowledge Discovery & Data Mining, Knowledge Representation and Reasoning, Constraint Satisfaction Problems, Semantic Web and Linked Data, Semantic Sensor Web, Digital Libraries, and Human-Computer Interaction.

It participates in several national and European projects that cover the above areas. Much of the research is done in the context of and inspired by problems in several application areas, such as Medical Informatics, Cultural Heritage, Museum Studies, Biodiversity, Earth Sciences, Marine Science, Environment, History, and others.


MaDgIK 2009-2015