Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
επιστροφή στις εκδηλώσεις

Κατανεμημένη Αποτίμηση Επερωτήσεων και Συλλογιστική Για Το Μοντέλο RDF σε Δίκτυα Ομότιμων Κόμβων

Speaker:Zoi Kaoudi

Date:21/07/2011

University:Univ. of Athens

Room :A56

Time:3:30pm

Slides:

Abstract:

[Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Ζωής Καούδη].

Με το ενδιαφέρον για τις εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού να αυξάνεται ραγδαία, το μοντέλο RDF και RDFS έχει γίνει ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα δεδομένων για την αναπαράσταση και την ενσωμάτωση δομημένης πληροφορίας στον Ιστό. Το πλήθος των διαθέσιμων πηγών πληροφορίας RDF συνεχώς αυξάνεται με αποτέλεσμα να υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για τη διαχείριση RDF δεδομένων. Σε αυτή τη διατριβή επικεντρωνόμαστε στην κατανεμημένη διαχείριση RDF δεδομένων σε δίκτυα ομότιμων κόμβων. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το σύστημα Atlas, ένα πλήρως κατανεμημένο σύστημα για την αποθήκευση RDF και RDFS δεδομένων, την αποτίμηση και βελτιστοποίηση επερωτήσεων στη γλώσσα SPARQL και τη συλλογιστική στο μοντέλο RDFS. Το σύστημα Atlas χρησιμοποιεί κατανεμημένους πίνακες κατακερματισμού, μια δημοφιλή περίπτωση συστημάτων ομότιμων κόμβων. Αρχικά, αναλύουμε κατανεμημένους αλγόριθμους για συλλογιστική RDFS χρησιμοποιώντας κατανεμημένους πίνακες κατακερματισμού. Υλοποιηούμε διάφορες παραλλαγές των αλγορίθμων προς τα εμπρός αλυσίδα εκτέλεσης (forward chaining) και προς τα πίσω αλυσίδα εκτέλεσης (backward chaining) και υλοποιούμε έναν αλγόριθμο που χρησιμοποιεί την τεχνική μετασχηματισμού των κανόνων σε μαγικό σύνολο (magic sets transformation). Αποδεικνύουμε θεωρητικά την ορθότητα των αλγορίθμων αυτών και προσφέρουμε μια συγκριτική μελέτη τόσο αναλυτικά όσο και πειραματικά. Στο πειραματικό μέρος της μελέτης αυτής, αναπτύσουμε το σύστημα στο PlanetLab και σε μια τοπική συστάδα υπολογιστών. Παράλληλα, προτείνουμε αλγορίθμους και τεχνικές για την αποτίμηση και τη βελτιστοποίηση επερωτήσεων στη γλώσσα SPARQL για RDF δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε κατανεμημένους πίνακες κατακερματισμού. Οι τεχνικές βελτιστοποίησης βασίζονται σε εκτιμήσεις επιλεκτικότητας και έχουν στόχο τη μείωση του χρόνου απόκρισης της επερώτησης καθώς και της κατανάλωσης εύρους ζώνης του δικτύου. Η εκτεταμένη πειραματική αξιολόγηση των μεθόδων βελτιστοποίησης γίνεται σε μια τοπική συστάδα υπολογιστών χρησιμοποιώντας ένα ευρέως διαδεδομένο σημείο αναφοράς μετρήσεων.

TAGS

Σχετικοί ιστότοποι
Δεν βρέθηκαν σχετικοί ιστότοποι
Συμμετέχοντες οργανισμοί
Δεν βρέθηκαν συμμετέχοντες οργανισμοί