Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
επιστροφή στις εκδηλώσεις

Search with keywords in RDF Databases

Speaker:Charalampos Nikolaou

Date:15/04/2011

University:Univ. of Athens

Room :A56

Time:4:00pm

Slides:

Abstract:Παρουσιάζουμε τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος επεξεργασίας ερωτημάτων με χρήση λέξεων-κλειδιών για το μοντέλο RDF. Το σύστημα χρησιμοποιεί μία γλώσσα ερωτημάτων βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά, την οποία επεκτείνει με χρονικές λέξεις-κλειδιά όπως οι 13 χρονικές σχέσεις του Allen: before, after, overlaps, etc. Το μοντέλο δεδομένων του συστήματος έχει τη δυνατότητα αναπαράστασης αόριστης χρονικής πληροφορίας ορίζοντας τα χρονικά όρια μέσα στα οποία ένα συγκεκριμένο γεγονός είναι έγκυρο. Η αόριστη πληροφορία που αφορά σε ένα χρονικό σημείο εκφράζεται ως ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το χρονικό σημείο θα πρέπει να ανήκει. Στην περίπτωση της αόριστης πληροφορίας για χρονικά διαστήματα, το αρχικό και τελικό χρονικό σημείο του διαστήματος εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο. Αξιολογούμε το σύστημα ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, δηλ., κλιμάκωση, χρονική απόκριση απάντησης ερωτημάτων, και ποιότητα αποτελεσμάτων. Η πειραματική αξιολόγηση του συστήματος βασίζεται σε 3 σύνολα δεδομένων που παρουσιάζουν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τέλος, μελετούμε σχετικές εργασίες γύρω από το πρόβλημα της αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά σε δομιμένα και ημι-δομημένα δεδομένα, και παρουσιάζουμε τις πιο πρόσφατες μεθοδολογίες αξιολόγησης τέτοιων τεχνικών. Τοποθετούμε την εργασία μας σε αυτό το πλαίσιο και παρουσιάζουμε νέες προκλήσεις που οι επόμενες ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να επιληφθούν.

TAGS

Σχετικοί ιστότοποι
Δεν βρέθηκαν σχετικοί ιστότοποι
Συμμετέχοντες οργανισμοί
Δεν βρέθηκαν συμμετέχοντες οργανισμοί