Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

The FADIVA Benchmark: Version 0 (position paper)

Παραπομπή
Yannis Ioannidis, "The FADIVA Benchmark: Version 0 (position paper) ", 3rd FADIVA Workshop, Gubbio, Italy, May 1996, 1996
TAGS

Πρόσβαση
Unknown
Δημοσιευμένο στο
3rd FADIVA Workshop, Gubbio, Italy, May 1996

Σχετικά ερευνητικά πεδία
No related research area
Συμμετέχοντες οργανισμοί
No related organizations