Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

AI4EU

Artificial Intelligence for Europe

Το AI4EU αποτελεί την πρώτη Ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας On-Demand Platform Τεχνητής Νοημοσύνης, με σκοπό την συνεργατική ανάπτυξη πόρων, μοντέλων, διαδικασιών και τεχνογνωσίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, που μπορούν να βοηθήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την καινοτομία. Στο έργο συμμετέχουν 28 χώρες μέλη, με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν από επιστήμονες, επιχειρήσεις και οργανισμοί μέχρι τον κάθε πολίτης της ΕΕ, με σκοπό να προαχθεί η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε τομέα της ζωής μας.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS