Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Fresqo

Freshness REcording System for fish Quality Observation

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η κατασκευή ενός καινοτόμου προϊόντος (hardware και software) το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση της νωπότητας - “φρεσκάδας” των σημαντικότερων από πλευράς εμπορικής αξίας αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς με δυνατότητα επέκτασης στο σύνολο των εμπορεύσιμων και μη αλιευμάτων. Το προϊόν αυτό θα αποτελείται ουσιαστικά από μια μικρή (φορητή) φασματική κάμερα η οποία με μια απλή φωτογράφηση του ψαριού θα μπορεί να παρέχει ενδείξεις για την νωπότητα ενός ψαριού. Η κάμερα θα συνδέεται με μικρού μεγέθους υπολογιστή ενώ το σύνολο της τελικής συσκευής – προϊόντος θα επικοινωνεί με το εξειδικευμένο αποθετήριο συλλογής και διαχείρισης των σχετικών δεδομένων ως υποστηρικτική ανεξάρτητη υποδομή (εικόνες πολλαπλών λήψεων αλιευμάτων, δεδομένα χημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών μετρήσεων καθώς και βοηθητικά περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα) για εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS