Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

OpenAire Advance

OpenAIRE Advancing Open Scholarship

To OpenAIRE-Advance συνεχίζει την αποστολή του OpenAIRE στην υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης και των Ανοικτών Δεδομένων στην Ευρώπη. Υποστηρίζοντας τη τρέχουσα και επιτυχημένη υποδομή, που περιλαμβάνει τόσο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στιβαρές τεχνολογικές υπηρεσίες, παγιώνει τα επιτεύγματα καθώς προωθεί ενέργειες για να εξελίξει τη δυναμική μεταξύ των κοινοτήτων της Ανοικτής Επιστήμης, στοχεύοντας σε μία αξιόπιστη υποδομή εντός της σφαίρας του Open Cloud της Ευρώπης. Σε αυτό το επόμενο στάδιο, το OpenAIRE-Advance προσπαθεί να ενδυναμώσει τα εθνικά γραφεία Ανοικτής Πρόσβασης της (ΝΟADs), ώστε να γίνει ένα κεντρικό μέρος της εκάστοτε εθνικής υποδομής δεδομένων, τοποθετώντας την Ανοικτή Πρόσβαση και Επιστήμη στην εθνική ατζέντα.

Οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη ικανοτήτων φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες για επίκαιρα ομάδες εργασίας σε θεματικούς τομείς (ανοιχτές πολιτικές, RDM, νομικά θέματα, TDM), προωθώντας την ενίσχυση και την επέκταση του πανευρωπαϊκού Helpdesk με την παροχή νέων εργαλείων και πόρων κατάρτισης καθώς και εργαστήρια

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS