Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

SemSorGrid4Env

Semantic Sensor Grids for Rapid Application Development for Environmental Management

Στο πλαίσιο του έργου SemsorGrid4Env η ομάδα μας σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί ένα ανοιχτό, δυναμικό και με δυνατότητα κλιμακωσης σύστημα, το οποίο θα αποτελέσει το ευρετήριο του έργου. Το ευρετήριο που αναπτύσσεται, επιτρέπει την περιγραφή και εύρεση αισθητήρων, δικτύων αισθητήρων και σχετικών πληροφοριών. Η υλοποίηση βασίζεται σε υπηρεσίες ιστού και σε ιδέες και τεχνικές υλοποίησης από το συστήματος Atlas.

Έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο δεδομένων RDF ως βάση του προτύπου μεταδεδομένων του ευρετηρίου μας και την γλώσσα επερωτήσεων SPARQL ως βάση της γλώσσας διατύπωσης των επερωτήσεων. Το μοντέλο RDF μπορεί περιγράψει μόνο θεματικά μεταδεδομένα και πρέπει να επεκταθεί εάν θέλουμε να περιγράψουμε χωρική και χρονική πληροφορία. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσουμε το μοντέλο δεδομένων stRDF και τη γλώσσα επερωτήσεων stSPARQL.

Το μοντέλο δεδομένων stRDF επεκτείνει το μοντέλο RDF με τη δυνατότητα αναπαράστασης χωρικής και χρονικής πληροφορίας. Η γλώσσα επερωτήσεων stSPARQL επεκτείνει την SPARQL έτσι ώστε να μπορούν να διατυπωθούν επερωτήσεις σε χωρικά και χρονικά μεταδεδομένα χρησιμοποιώντας μια δηλωτική και φιλική προς το χρήστη γλώσσα.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS