Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

SUCRE

SUpporting Cloud Research Exploitation

Το cloud computing θεωρείται το κλειδί στην ενδυνάμωση κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη μοντέλων και υπολογιστικών εφαρμογών ανοιχτού κώδικα. Οι αλληλεπιδράσεις τους όμως δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί και αξιοποιηθεί πλήρως. Το SUCRE, ένα καινούργιο ευρωπαϊκό έργο, έρχεται τώρα να προωθήσει και να υποστηρίξει τη διερεύνηση αυτή. Το SUCRE θα εξετάσει πρακτικές και εφαρμογές και θα εντοπίσει τα εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση λύσεων cloud ανοιχτού κώδικα. Το SUCRE θα υποστηρίξει επίσης ένα διεθνή διάλογο για τα «καυτά» θέματα της φορητότητας και τηςδιαλειτουργικότητας των δεδομένων, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από την ΕΕ και την Ιαπωνία. Τέλος, θα διερευνήσει και θα προτείνει τα μέσα για την ενίσχυση της υιοθέτησης λύσεων cloud ανοιχτού κώδικα από τους βασικούς ενδιαφερόμενους.
Για την υλοποίηση των πιο πάνω, το SUCRE θα εμπλέξει δύο κοινότητες χρηστών, των οποίων οι τωρινές και μελλοντικές υπολογιστικές απαιτήσεις θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται πολύ καλά από λύσεις cloud ανοιχτού κώδικα: το Δημόσιο Τομέα και τη βιομηχανία που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται για δύο θεματικές περιοχές ύψιστης σημασίας για την κοινωνία.
 
Το SUCRE θα παρουσιάσει για την κάθε περιοχή μια έκθεση με ολοκληρωμένες προτάσεις, η οποία θα αναλύει τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών ζητημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητικής κοινότητας και βιομηχανίας, καθώς και μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συγκροτηθεί η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων SUCRE ΕΕ - Ιαπωνίας, που αποτελείται από επιφανή στελέχη και ερευνητές με μεγάλη εμπειρία στους χώρους του Διαδικτύου των υπηρεσιών cloud, και του ανοιχτού κώδικα.
 
Μέσα από την ολοκληρωμένη προσέγγιση των "5-βημάτων", το SUCRE θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό στήριξης, ο οποίος θα είναι στη διάθεση όλων των κοινοτικών έργων στους τομείς του Cloud Computing και ανοιχτού κώδικα, και που αποτελείται από:

  • Στοχευμένα εργαστήρια
  • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
  • Φόρουμ Νέων Ερευνητών
  • Εκδόσεις (συγκριτική μελέτη, περιοδικό, φυλλάδια)
  • Ευρύ φάσμα συμπληρωματικών δραστηριοτήτων προώθησης (ιστοσελίδα, βίντεο, συνεντεύξεις, και της κοινότητας οικοδομική δραστηριότητα)

Το SUCRE ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2012 και θα διαρκέσει 24 μήνες. Συμμετέχουν εταίροι από Ελλάδα, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιαπωνία, ενώ επικεφαλής είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συντονιστής του έργου είναι ο καθηγητής Αλέξης Δελής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.sucreproject.eu
info@sucreproject.eu
Τηλ. 210 727 5188

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS