Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Architecture for a Collaborative Research Environment Based on Reading List Sharing

Παραπομπή
Gabriella Kazai, Paolo Manghi, Katerina Iatropoulou, Tim Haughton, Marko Mikulicic, Antonis Lempesis, Natasa Milic-Frayling, Natalia Manola, "Architecture for a Collaborative Research Environment Based on Reading List Sharing ", Research and Advanced Technology for Digital Libraries, 14th European Conference, ECDL 2010, 2010
TAGS

Πρόσβαση
Unknown
Δημοσιευμένο στο
Research and Advanced Technology for Digital Libraries, 14th European Conference, ECDL 2010

Σχετικά ερευνητικά πεδία
No related research area
Συμμετέχοντες οργανισμοί
No related organizations