Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Eρευνητική αριστεία και προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στην κοινωνία

ΑΞΙΑ ΜΑΣ

Υπεύθυνη και Βιώσιμη Έρευνα & Εκπαίδευση

Η ΟΜΑΔΑ

ekpa logo athena logo

Η ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (MaDgIK) καλύπτει δύο σημαντικά ιδρύματα του ελληνικού ερευνητικού τοπίου. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αθηνά. Αποτελείται από περισσότερα από 100 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών, των μηχανικών λογισμικού και των φοιτητών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

Η ομάδα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων της ιεραρχίας Δεδομένων-Πληροφορίας-Γνώσης, συμπεριλαμβανομένων Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα και Δίκτυα Ομότιμων Κόμβων (P2P), Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Αισθητήρων και Διαχείριση Ροών Δεδομένων, Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων, Αναζήτηση Πληροφοριών, Εξατομίκευση και Κοινωνικά Δίκτυα, Ανακάλυψη Γνώσης και Εξόρυξη Δεδομένων, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών, Σημασιολογικός Ιστός και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Σημασιολογικός Ιστός Αισθητήρων, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής.

Από την ίδρυσή της, συμμετέχει με συνέπεια σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες τομείς. Μεγάλο μέρος της έρευνας γίνεται στα πλαίσια και έχει εμπνευστεί από προβλήματα σε ποικίλους τομείς εφαρμογών, όπως Ιατρική Πληροφορική, Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσειακές Σπουδές, Βιοποικιλότητα, Επιστήμες της Γης, Θαλάσσιες Επιστήμες, Περιβάλλον, Ιστορία, και άλλα.

Η ομάδα είναι ισχυρός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων γύρω από την Ανοικτή Επιστήμη και είναι ένας από τους πρώτους ευαγγελιστές του κινήματος ανοικτής πρόσβασης, ένας ρόλος που αναγνωρίζεται ευρέως στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.