Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

IoT as a Digital Game Changer in Rural Areas: the DESIRA Conceptual Approach

Digital transformation is a process encompassing significant changes in both social and economical domains because of the adoption of digital technologies. The EU H2020 DESIRA (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas) project is working on defining a methodology and creating a knowledge base to characterize digital transformation. The goal is to support those in charge of responding to digitization-related challenges in rural areas, especially considering agriculture and forestry.

Παραπομπή
M. Bacco, G. Brunori, A. Ferrari, P. Koltsida and E. Toli, "IoT as a Digital Game Changer in Rural Areas: the DESIRA Conceptual Approach," 2020 Global Internet of Things Summit (GIoTS), Dublin, Ireland, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/GIOTS49054.2020.9119674.
TAGS

Δείτε τη δημοσίευση

Πρόσβαση
Unknown
Δημοσιευμένο στο
2020 Global Internet of Things Summit (GIoTS)

Σχετικά ερευνητικά πεδία
No related research area
Συμμετέχοντες οργανισμοί
No related organizations