Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

SexTant: Visualizing Time-Evolving Linked Geospatial Data

We present SexTant, a Web-based system for the visualization and exploration of time-evolving linked geospatial data and the creation, sharing, and collaborative editing of \temporally-enriched" thematic maps which are produced by combining di erent sources of such data.
Παραπομπή
Konstantina Bereta, Charalampos Nikolaou, Manos Karpathiotakis, Kostis Kyzirakos, Manolis Koubarakis, "SexTant: Visualizing Time-Evolving Linked Geospatial Data ", In the 12th International Semantic Web Conference (ISWC 2013). Sydney, Australia. October 21-25, 2013
Αρχείο
TAGS

Πρόσβαση
Unknown
Δημοσιευμένο στο
12th International Semantic Web Conference. Sydney, Australia. October 21-25

Σχετικά ερευνητικά πεδία
No related research area
Συμμετέχοντες οργανισμοί
No related organizations