Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Star Schema

Παραπομπή
Konstantinos Morfonios, Yannis Ioannidis, "Star Schema ", Encyclopedia of Database Systems, Springer: 2779-2780, 2009
TAGS

Πρόσβαση
Unknown
Δημοσιευμένο στο
Encyclopedia of Database Systems, Springer: 2779-2780

Σχετικά ερευνητικά πεδία
No related research area
Συμμετέχοντες οργανισμοί
No related organizations