Δεύτερη θέση στο ACM SIGMOD 2016 programming contest για ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας υπό την καθοδήγηση του Υποψ. Δρ. Γιάννη Φούφουλα!

Δεύτερη θέση στο ACM SIGMOD 2016 programming contest για ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας υπό την καθοδήγηση του Υποψ. Δρ. Γιάννη Φούφουλα!

Ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας αποτελούμενη από τους Θανάση Καραμπάτση, Νίκο Δημακόπουλο, Γιώργο Αλεξανδρόπουλο, και Μιχάλη Τζάμο και συντονιζόμενη...

OLAP και Εξόρυξη Γνώσης

Εργαζόμαστε πάνω σε αμιγώς σχεσιακές μεθόδους για αποδοτική κατασκευή, διαχείριση, και χρήση κύβων δεδομένων σε Αποθήκες Δεδομένων.

Βελτιστοποίηση Ερώτησης

Με τον όρο βελτιστοποίηση επερωτήσεων εννοούμε τη διαδικασία εύρεσης ενός αποδοτικού πλάνου εκτέλεσης ενός ερωτήματος σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο μοντέλο κόστους.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι μια συλλογή αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, βίντεο και ήχου, μαζί με μεθόδους για πρόσβαση και ανάκτηση της πληροφορίας, καθώς και για επιλογή, οργάνωση και συντήρηση της συλλογής.
Η ομάδα
A big part of the Madgik team
Μεγάλο μέρος της ομάδας του Madgik

Η ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (MaDgIK) του Tμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απαρτίζεται από 60+ μέλη, μεταξύ των οποίων επτά (7) μέλη ΔΕΠ, δεκάδες ερευνητικού προσωπικού και φοιτητών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

Η ομάδα μας καλύπτει μια πληθώρα ερευνητικών περιοχών της ιεραρχίας Δεδομένων-Πληροφορίας-Γνώσης, όπως Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα και Δίκτυα Ομότιμων Κόμβων (P2P), Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Αισθητήρων και Διαχείριση Ροών Δεδομένων, Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων, Αναζήτηση Πληροφοριών, Εξατομίκευση και Κοινωνικά Δίκτυα, Ανακάλυψη Γνώσης και Εξόρυξη Δεδομένων, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών, Σημασιολογικός Ιστός και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Σημασιολογικός Ιστός Αισθητήρων, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής.

Συμμετέχουμε σε έναν αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που καλύπτουν τις παραπάνω περιοχές. Μεγάλο μέρος της έρευνας έχει εμπνευστεί και γίνεται στα πλαίσια προβλημάτων από ποικίλους τομείς εφαρμογών, π.χ. Ιατρική Πληροφορική, Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσειακές Σπουδές, Βιοποικιλότητα, Επιστήμες της Γης, Θαλάσσιες Επιστήμες, Περιβάλλον, Ιστορία, και άλλα.


MaDgIK 2009-2018