Ενεργά Ερευνητικά Έργα

Copernicus App Lab

The Copernicus App Lab aims at bridging the digital divide between the established, science-driven Earth…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-06-2016
31-12-2018
OpenUP

OPENing UP new methods, indicators and tools for peer review, dissemination of research results, and…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2016
30-06-2018
CAPSELLA

Data-driven key project on agro-biodiversity and agri-food.


επιπλέον
Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2016
31-12-2018
WhoLoDance

WhoLoDance is aiming at both researching and innovating contemporary learning theories of embodied…
επιπλέονVaVeL

The goal of the VaVel project is to radically advance our ability to…
επιπλέον01-09-2015
28-02-2018
RDA - Europe III
The Research Data Alliance (RDA) is rapidly building the social and technical bridges…
επιπλέον
Γιάννης Ιωαννίδης

01-09-2015
28-02-2018
BlueBRIDGE

BlueBRIDGE is the new European initiative funded under the H2020 framework to further develop and…
επιπλέον01-09-2015
31-08-2017
FutureTDM

FutureTDM project identifies and reduces the barriers that inhibit the uptake of TDM for researchers,…
επιπλέον01-09-2015
28-02-2019
STR-ESFRI

A 4 year "Coordination and Support Action" project led by the Science Technology Facilities Council…
επιπλέονOpenMinTeD
OpenMinTeD’s vision is to make operational a virtuous cycle in which a) primary…
επιπλέον
Γιάννης Ιωαννίδης

01-10-2013
31-03-2016
HBP

Understanding the human brain is one of the greatest challenges facing 21st century science. If…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-03-2013
28-02-2017
MD-Paedigree

Eπαναχρησιμοποιήσιμα πολλαπλής κλίμακας μοντέλα με σκοπό την εξατομικευμένη θεραπεία και πρόβλεψη στην…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-02-2013
31-01-2017
ARIADNE

ARIADNE brings together and integrates existing archaeological research data infrastructures so that researchers can use…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-11-2012
31-10-2016
Optique

Η κλιμακώσιμη πρόσβαση των τελικών χρηστών σε μεγάλο όγκο δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την…
επιπλέονΠαρελθόντα Ερευνητικά Έργα

SCARE

Ο κύριος στόχος του SCARE είναι να…
επιπλέονLEO

In LEO, the core academic partners of TELEIOS (UoA and CWI) join forces with 2…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-02-2013
31-01-2015
eCultValue

Ο στόχος του eCultValue είναι η ενθάρρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να…
επιπλέονMMD

Σε αυτό το έργο επικεντρωνόμαστε στην πολύ χρήσιμη και σημαντική υπόθεση των δομημένων…
επιπλέον

Αλέξης Δελής

01-10-2012
31-12-2014
SUCRE

Το SUCRE θα εξετάσει πρακτικές και εφαρμογές και θα εντοπίσει τα εμπόδια για την ευρεία…
επιπλέονINSIGHT

Ο στόχος του έργου INSIGHT είναι να βελτιώσει σημαντικά τη δυνατότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-09-2012
31-12-2014
RDA Europe

RDA Europe aims to be the premium global forum driving convergence between emerging global data…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

15-02-2012
14-02-2014
EFG1914

EFG1914 will digitise and make available 654 hours of film and 5.600 film-related items on…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2012
31-12-2015
MERMAID

MERMAID will develop concepts for next generation of offshore platforms for multi use of ocean…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2012
30-11-2015
Academy of Plato

Το έργο «Ακαδημία Πλάτωνος – Οι δρόμοι της Γνώσης» επιχειρεί να αξιοποιήσει την πολιτιστική κληρονομιά…
επιπλέονOpenAIREplus

OpenAIREplus will build a 2nd-Generation Open Access Infrastructure by significantly expanding in several directions the…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-11-2011
30-09-2014
iMarine

iMarine project is an initiative that aims to contribute to sustainable environmental management, with invaluable…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-11-2011
30-11-2015
ESPAS

The ESPAS project will provide the e-Infrastructure necessary to support the access to observations, the…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-09-2011
31-08-2014
EarthServer

EarthServer aims at open access and ad-hoc analytics on Earth Science (ES) data, based on…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-02-2011
31-03-2014
CHESS

The principal objective of CHESS is to research, implement and evaluate an innovative conceptual and…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2011
31-12-2014
INTERACT

This project has a main objective to build capacity for identifying, understanding, predicting and responding…
επιπλέονTELEIOS

To make the available petabytes of Earth Observation (EO) data easily accessible by an even…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-09-2010
31-08-2012
e•nventory

The aim of the e.nventory project is to carry out a design study that will…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-02-2010
31-01-2012
GRDI2020

GRDI2020 aims at outlining the main priorities in the field of Global Research Data Infrastructures…
επιπλέονOpenAIRE

OpenAIRE aims to support the implementation of Open Access in Europe. It provides the means…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

19-11-2009
30-11-2010
R2D2

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός εικονικού Ερευνητικού Περιβάλλοντος (Virtual Research Environment…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-10-2009
30-09-2011
D4Science-II

D4Science-II, the follow-up phase of D4Science, will develop the technology to enable interoperation of data…
επιπλέον

Αλέξης Δελής

01-07-2009
14-12-2011
PERNASVIP

PERNASVIP aims to develop a GNSS-based mobility service dedicated to visually disabled pedestrians in urban…
επιπλέονMODAP

MODAP aims to create a platform for technical as well as non-technical people who are…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-12-2008
30-11-2010
DL.org

Το Dl.org (Dl.org Νο-231551) αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό έργο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7-ICT-2007-3), διάρκειας 24…
επιπλέονSemSorGrid4Env

Στο πλαίσιο του έργου SemsorGrid4Env η ομάδα μας σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί ένα ανοιχτό, δυναμικό…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-04-2008
31-03-2010
BELIEF II

BELIEF-II is an EU FP7 project spanning over 24 months, start date 1st April 2008,…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-03-2008
31-08-2010
PAPYRUS

Το ευρωπαϊκό έργο Papyrus προτείνει την έννοια της Δια-επιστημονικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκες που. Στοχεύει να…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2008
31-12-2009
D4Science

The objectives of the project will be achieved through the synergetic operation of Networking, Service,…
επιπλέονDRIVER II

Το DRIVER έχει εδραιώσει ένα δίκτυο επιστημονικών αποθετηρίων κι εμπειρογνωμόνων σχετικών με τα θέματα Ανοικτής…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-10-2007
31-12-2009
TELplus

Το TELplus είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος…
επιπλέονDRIVER

Η εδραίωση μιας πειραματικής πλατφόρμας είναι το πρώτο βήμα προς το όραμα της προετοιμασίας…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2006
30-04-2010
Health-e-Child

Το έργο Health-e-Child στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής πλατφόρμας για την Ευρωπαϊκή παιδιατρική, που…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-11-2005
30-10-2007
BELIEF

BELIEF, funded by the EU's Sixth Framework Programme, is an international project to facilitate knowledge-exchange…
επιπλέονONTOGRID

Στο έργο OntoGrid , η ομάδα μας ανέπτυξε το σύστημα Atlas στα πλαίσια του επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-09-2004
31-08-2007
DILIGENT

The DILIGENT project aims at supporting this new research operational mode by providing a knowledge…
επιπλέονDIAS

The goal of DIAS is to develop a pan-European digital data collection on the state…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2004
30-06-2007
BRICKS

Το έργο BRICKS έχει ως στόχο τη θέσπιση των οργανωτικών και τεχνολογικών θεμελίων μιας…
επιπλέον

Γιάννης Ιωαννίδης

01-01-2004
31-12-2007
DELOS

Οι δραστηριότητες του προγράμματος DELOS Network of Excellence on Digital Libraries που χρηματοδοτήθηκε από…
επιπλέονKATOPTRON

Information system for the unification, management and access of the whole hellenic historical material about…
επιπλέονMaDgIK 2009-2018