Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

LCT, ένα εργαλείο εκκαθάρισης αδειών για επαναχρησιμοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Δύο συχνά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο των ερευνητών σχετικά με το περιεχόμενο που παράγουν και κυρίως τη δημιουργία παράγωγων αποτελεσμάτων (π.χ. δεδομένα και πολυμέσα) είναι το ελλιπές νομικό υπόβαθρο σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης και το υψηλό κόστος εκκαθάρισης της αδειοδότησης (license clearance). Το "License Clearance Tool" (LCT) που αναπτύχθηκε από την ομάδα του ερευνητικού κέντρου ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο του NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) υποστηρίζει τους ερευνητές καλύπτοντας αυτές τις ανάγκες. Το LCT είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα (open-source) που στοχεύει να διευκολύνει και να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν δεδομένα, πολυμέσα, λογισμικό και παράγωγα περιεχόμενα που χρήζουν εκκαθάρισης ώστε να μπορούν να διανεμηθούν και να κυκλοφορήσουν δημόσια με ανοιχτές άδειες ή/και να αποθηκευτούν σε αποθετήρια που υποστηρίζουν FAIR δεδομένα (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Το LCT στοχεύει να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοηθό για ερευνητές και ερευνητικούς οργανισμούς, μια πλατφόρμα μιας στάσης που ενσωματώνει επιλογή αδειών και διαδικασίες εκκαθάρισης. Σκοπός είναι με απλά βήματα να παρέχεται μια καθοδηγούμενη προσέγγιση για την επιλογή της κατάλληλης άδειας ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία νέου ή την επαναχρησιμοποίηση ενός υπάρχοντος μη αδειοδοτημένου, συνόλου δεδομένων, λογισμικού ή πολυμέσων. Η πλατφόρμα έχει δυνατότητες για διαφορετικούς τύπους περιεχομένου (δεδομένα, πολυμέσα, λογισμικό, κτλ) παρέχοντας κατεύθυνση στις υπάρχουσες τυπικές άδειες ανοιχτού κώδικα. Το εργαλείο βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και προσεχώς θα προστεθούν νέες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και των εξειδικευμένων αδειών.

Το LCT ως απάντηση στην αυξημένη ζήτηση παροχής τεχνικών λύσεων για την αντιμετώπιση των νομικών πτυχών σχετικά με τα FAIR δεδομένα και το ORDM (Ανοικτή Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων) συνδυάζει τις εξής δυνατότητες:

  • Εκκαθάριση δικαιωμάτων
  • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – IPR  καθώς και προστασία δεδομένων και άλλων δικαιωμάτων
  • Συμβατότητα αδειών
  • Νομική τεκμηρίωση
  • Ενσωμάτωση νομικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης

Για να γνωρίσετε το LCT, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: lct.ni4os.eu.

To LCT αναπτύσσεται από την ομάδα μας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου NI4OS-Europe.

TAGS