Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
επιστροφή στις εκδηλώσεις

Εφαρμογές και Τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού στα Συστήματα Ερωταποκρίσεων

Speaker:Δημήτρης Μπηλίδας

Date:01/07/2011

University:Univ. of Athens

Room :A56

Time:3:30pm

Abstract:Η εργασία ασχολείται με τη σημασιολογία της γλώσσας ενημερώσεων RUL. Η RUL είναι μια γλώσσα ενημερώσεων για οντολογίες του σημασιολογικού ιστού εκφρασμένες σε RDF(S). Προκειμένου να δώσουμε τη σημασιολογία της RUL χρησιμοποιούμε μια μέθοδο που αφορά την εξέλιξη οντολογιών και δίνει με τυπικό τρόπο το αποτέλεσμα που έχει μια αλλαγή σε μια οντολογία. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται εδώ τροποποιημένη κατάλληλα έστι ώστε το αποτέλεσμα που δίνει η γλώσσα RUL να είναι ακριβώς το ίδιο με το αποτέλεσμα της μεθόδου και έτσι η σημασιολογία της RUL να δίνεται επακριβώς με τυπικό τρόπο μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου.

TAGS

Σχετικοί ιστότοποι
Δεν βρέθηκαν σχετικοί ιστότοποι
Συμμετέχοντες οργανισμοί
Δεν βρέθηκαν συμμετέχοντες οργανισμοί