Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
επιστροφή στις εκδηλώσεις

Semantic Representation, Analysis and Search for Dance

Speaker:Katerina El Raheb

Date:30/11/2012

University:Univ. of Athens

Room :Room E

Time:4:00pm (coffee: 3:30)

Slides:

Abstract:

Στην ομιλία αυτή θα παρουσιαστεί η πρόοδος διδακτορικής διατριβής, στόχος της οποίας είναι η μοντελοποίηση και ανάπτυξη Βάσης Γνώσης (Knowledge Base) με δυνατότητες προηγμένης αναζήτησης και ανάλυσης κινησιολογίας χορού. Ξεκινώντας από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας τόσο από το χώρο των εφαρμογών πληροφορικής,  όσο και της ανάλυσης-καταγραφής χορού μέσα από χορολογικά εργαλεία, θα μιλήσουμε για τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία αφορούν στην αναπαράσταση του πεδίου γνώσης μέσα από τα εργαλεία του Σημασιολογικού Ιστού (ΟWL, SPARQL) σε συνδυασμό με το σύστημα καταγραφής κίνησης Labanotation, καθώς και τα ερευνητικά θέματα που προκύπτουν: έκφραση και σημασιολογία μερικών σχέσεων (Mereology),  χωρο-χρονικός  συλλογισμός (Spatio-Τemporal Reasoning). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι περιοχές μελλοντικής εργασίας οι οποίες αφορούν στη συνεχή  βελτίωση του μοντέλου Αναπαράστασης Γνώσης (Knowledge Representation), στην ανάπτυξη κατάλληλων δομών δεδομένων για αποδοτική αποθήκευση και αναζήτηση, στη Μοντελοποίηση Ομοιότητας (Similarity Modelling and Search), καθώς και στην ανάπτυξη Αλγορίθμων Σύγκρισης (Comparison Algorithms).

TAGS

Σχετικοί ιστότοποι
Δεν βρέθηκαν σχετικοί ιστότοποι
Συμμετέχοντες οργανισμοί
Δεν βρέθηκαν συμμετέχοντες οργανισμοί