Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

DL.org

Digital Library Interoperability, Best Practices and Modelling Foundations

Το Dl.org (Dl.org Νο-231551) αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό έργο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7-ICT-2007-3), διάρκειας 24 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 1.679.838 €, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2008. Στόχο έχει τον συντονισμό και την προώθηση κατάλληλων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών ανάπτυξης διαλειτουργικών ψηφιακών βιβλιοθηκών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίτευξη του στόχου αυτού επιτυγχάνεται μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας ερευνητών και ομάδων που συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών και συναφών αντικειμένων.

Το έργο κατά αυτό τον τρόπο προσφέρει ένα σημαντικό μέσω προώθησης της επικοινωνίας, όπου οι συμμετέχοντες επωφελούνται από την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων επί της ανάπτυξης ψηφιακών βιβλιοθηκών με έμφαση στην:

  • Καταγραφή και τεκμηρίωση των σημαντικότερων προβλημάτων διαλειτουργικότητας καθώς και των νέων κατευθύνσεων του χώρου
  • Καταγραφή και προώθηση προτάσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων διαλειτουργικότητας
  • Προώθηση κατάλληλων πρακτικών αντιμετώπισης και προτύπων
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS