Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

Το έργο META-TOO αναδεικνύει τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων από δύο κορυφαία ευρωπαϊκά ιδρύματα…
The Department of Informatics and Telecommunications participates, via Assistant Professor …
QuAre is an Horizon 2020 MSCA funded project. Modern advanced and high value fuel cell systems are…
In this Horizon Europe funded project, we address the matter of transparency and explainability of…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Το Dl.org (Dl.org Νο-231551) αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό έργο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7-ICT-…
Η υποδομή INSPIRED αποτελείται από δύο συμπληρωματικές υποδομές: α) το INSTRUCT-EL, μια…
Το DARE πρωτοπορεί με την μεθοδολογία και ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών που θα μεταμορφώσουν…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός εικονικού Ερευνητικού Περιβάλλοντος (Virtual…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Σε αυτό το έργο επικεντρωνόμαστε στην πολύ χρήσιμη και σημαντική υπόθεση των δομημένων χωροχρονικών…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα είναι μια νέα ερευνητική περιοχή που μελετά πώς κάποιος μπορεί να…
Η χρήση αισθητήρων, έξυπνων τηλεφώνων και κοινωνικών δικτύων επιτρέπει την επεξεργασία πολύ μεγάλου…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Το έργο εστιάζει στη σχεδίαση και ανάπτυξη εξατομικευμένων εργαλείων και συστημάτων πληροφορικής…