Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

eCultValue

Valorisation of EU project results in the area of access to cultural content

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης για την Ευρώπη. Η εφαρμογή επιστημονικών αποτελεσμάτων στους τομείς της διαδραστικής μυθοπλασίας, εξατομίκευσης και δυναμικής προσαρμοστικότητας σε συνδυασμό με συστήματα που επιτρέπουν την κινητικότητα, έχει το δυναμικό να ενισχύσει την πρόσβαση σε αγαθά πολιτιστικής κληρονομιάς, να βελτιώσει τις εμπειρίες χρηστών και να ωφελήσει τη βιομηχανία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Ο στόχος του eCultValue είναι η ενθάρρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν νέους καινοτόμους δρόμους για πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά, είτε σε φυσικό, είτε σε εικονικό περιβάλλον ή ακόμη και σε συνδυασμό των δύο. Θα εξετάσει τεχνολογίες που έχουν προκύψει από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και θα προωθήσει τις τεχνολογίες αυτές σε κοινό το οποίο μπορεί να τις εφαρμόσει. Θα συσχετίσει επίσης τις  υπάρχουσες τεχνολογίες με σενάρια χρήσης.

Το eCultValueθα φέρει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους στην πολιτιστική αλυσίδα αξίας προσαρμόζοντας την προσέγγιση του «τριπλού έλικα» σε πολιτιστικό περιβάλλον.

Στα συγκεκριμένα αποτελέσματα του eCultValueσυγκαταλέγονται:

  • Ένας κατάλογος διαθέσιμων τεχνολογιών
  • Μια online πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων
  • Ένα βιώσιμο δίκτυο εκπαιδευμένων «πρεσβευτών πολιτιστικής κληρονομιάς»
  • Ένα εγχειρίδιο για υποστήριξη της χρήσης των αποτελεσμάτων
  • Μια βιώσιμη κοινότητα εμπλεκομένων στην πολιτιστική αλυσίδα.
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS