Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η συντήρηση, τεκμηρίωση, αποτύπωση και ανάδειξη της…
myELeusis is a flagship project with a significant role in the promotion of Eleusis. It aims at the…
Το έργο Βοΐσκα εισάγει στη διαδικασία τεκμηρίωσης και ανάδειξης των πολιτιστικών αγαθών έννοιες…
Το «Transition to 8» αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση δημιουργίας μιας διαδραστικής ψηφιακής…
Η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο οι Φίλοι της Μουσικής για να…
Το έργο BRIDGES είναι ένα H2020 Innovation Action που έλαβε χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για 24 μήνες…
Τα Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής και κάνοντας χρήση των…
Η πολιτιστική κληρονομιά είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης για την Ευρώπη. Η εφαρμογή…
Με αφορμή το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος…
Βασικός στόχος του έργου είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυ-ξη και η αξιολόγηση μεθόδων και…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Οι δύο θεματικές ενότητες – άξονες, από τις οποίες αποτελείται το έργο («Ανάπτυξη της γνώσης και…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά