Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Aria

Augmenting the Reception of Music through Innovative Solutions & Archives

Η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο οι Φίλοι της Μουσικής για να λειτουργήσει ως δεξαμενή πληροφοριών για τη μουσική και τις τέχνες. Περιλαμβάνει πλούσιο υλικό, βιβλία και παρτιτούρες αλλά και φωτογραφίες, προγράμματα συναυλιών, πολυάριθμα χειρόγραφα, αρχεία συνθετών και προσωπικά είδη σημαντικών προσωπικοτήτων της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας. Η ανάδειξη του πολύτιμου αυτού αρχειακού υλικού, η συναισθηματική και διανοητική εμπλοκή των επισκεπτών, καθώς και η προσέλκυση ομάδων κοινού που μέχρι σήμερα δεν συγκαταλέγονται στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης, αποτελούν βασικά συστατικά στη στρατηγική ανάπτυξης και δράσης του φορέα για τα επόμενα χρόνια. Μέσο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι το έργο ARIA, το οποίο αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη δημιουργία καινοτόμων συμμετοχικών εμπειριών επίσκεψης. Για τους σκοπούς του έργου, θα γίνει η πιλοτική ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας συμμετοχικής εμπειρίας που θα εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα. Θέτοντας στο επίκεντρο το ερευνητικό ερώτημα του εάν η πρόσληψη ενός μουσικού έργου από τον τελικό αποδέκτη εξαρτάται από τη γνώση του πλαισίου στο οποίο δημιουργήθηκε, η προσέγγισή μας θα συνδυάζει i) την αλληλεπίδραση του κοινού με το μουσικό έργο σε μια εμπειρία εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας και ii) μία βιωματική συνεργατική εμπειρία γνωριμίας των επισκεπτών με τη ζωή και το έργο του εκάστοτε συνθέτη με τη χρήση κινητών συσκευών. Η εμπειρία θα αξιολογηθεί εκτενώς στo πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας της και η μεθοδολογία, τα τεχνολογικά εργαλεία και τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα προκύψουν συνολικά από το έργο, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αξιοποίηση και ανάδειξη αρχειακού υλικού και μουσειακών συλλογών από άλλα αρχεία, βιβλιοθήκες, φορείς Πολιτισμού και συλλέκτες.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS