Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EOSC Beyond

EOSC Beyond: advancing innovation and collaboration for research

Το έργο θα επεκτείνει τις βασικές υπηρεσίες (Core Services) του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοιχτής Επιστήμης (EOSC) με νέες λειτουργικότητες που θα επιτρέψουν την μετεξέλιξη του σε ένα κατανεμημένο δίκτυο από περιφερειακούς και θεματικούς EOSC κόμβους, καθώς και νέες βασικές υπηρεσίες που θα βοηθήσουν την ολοκλήρωση και την σύνθεση των πόρων (ερ. υπηρεσίες, σύνολα δεδομένων, κτλ) που βρίσκονται στον κατάλογο του EOSC. Το έργο, προς αυτό το σκοπό, θα επεκτείνει το μητρώο διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του EOSC, ορίζοντας νέα μοντέλα και σχέσεις διαλειτουργικότητας (π.χ. συμβατότητα, σύνθεση, ολοκλήρωση, κτλ.).

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS