Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

Το OSTrails στοχεύει στην προώθηση διαδικασιών και μέσων για τον Σχεδιασμό, την Παρακολούθηση και…
Το έργο θα επεκτείνει τις βασικές υπηρεσίες (Core Services) του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοιχτής…
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εικονικού ινστιτούτου που διευκολύνει και προωθεί…
Βασικός στόχος του έργου είναι η μελέτη και κατανόηση των πολιτικών, τεχνικών και πρακτικών…
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής λίμνης δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης…
Ενθάρρυνση επιστημόνων για διαφανή διαμοιρασμό, ανάλυση, πιστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση…
PathOS aims to identify and quantify the Key Impact Pathways of Open Science relating to the…
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας ανοιχτής υποδομής η οποία θα υποστηρίζει και θα…
Το έργο FAIRCORE4EOSC εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση εξαρτημάτων EOSC-Core. Στόχος είναι η…
Οργάνωση του εθνικού κόμβου της υπολογιστικής υποδομής EBRAINS
Διαμοιρασμός, ανάλυση και επαναχρησιμοποίηση καρδιολογικών δεδομένων. Στα πλαίσια του έργου θα…
Μετά από αρκετές δεκαετίες εξέλιξης, οι εκδόσεις Ανοιχτής Πρόσβασης (OA) βρίσκονται πλέον στο…
The Department of Informatics and Telecommunications participates, via Assistant Professor …
is an EU-funded H2020 project that is implementing the European Open Science Cloud (EOSC). EOSC…
OpenAIRE-Nexus brings in Europe, EOSC and the world a set of services to implement and accelerate…
ARSINOE is financed by the European Commission with a total budget of 15 million euros and is…
Το έργο GeoQA έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου που να μπορεί…
Το AI4Copernicus στοχεύει να κάνει την AI4EU AI on-Demand πλατφόρμα, την κύρια επιλογή για χρήστες…
Για να το επιτύχουμε αυτό, φέρνουμε ώριμες και νέες τεχνολογίες ΤΠΕ, όπως το Earth System Data Cube…
Το έργο EOSC Enhance έχει ως στόχο να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του EOSC portal, μιας…
Το έργο NI4OS-Europe έχει ως στόχο τη συσπείρωση, το συντονισμό και την ενσωμάτωση εθνικών πρωτο-…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Στο ExtremeEarth αναπτύσσονται τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων με…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά