Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EOSC Enhance

The European Open Science Cloud for Research Enhance Project

Το έργο EOSC Enhance έχει ως στόχο να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του EOSC portal, μιας κεντρικής πύλης πρόσβασης στο οικοσύστημα του European Open Science Cloud. To portal θα παρέχει ένα κατάλογο υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες του EOSC , όπως είναι οι ερευνητές, ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια, και θα δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους, όπως είναι οι ερευνητικές υποδομές, αποθετήρια δεδομένων, να διαθέσουν μέσω μιας ενιαίας πύλης διαφορετικούς ερευνητικούς πόρους και υπηρεσίες.
Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS