Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Scilake

Democratising and making sense out of heterogeneous scholarly content

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής λίμνης δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης, που θα ενσωματώνει συνδυασμό ετερογενών ακαδημαϊκών και επιστημονικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχεται πρόσβαση στους ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους για την αποστολή ερωτημάτων επιστήμης δεδομένων στα περιεχόμενα της λίμνης. Η λίμνη θα είναι εξοπλισμένη με μια εργαλειοθήκη ευφυών πακέτων λογισμικού (που θα αναπτυχθούν ή/και επεκταθούν στο πλαίσιο του έργου) τα οποία δύνανται να συνδυάζονται σε ροές εργασίας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για ένα σύνολο από στοχευμένες επιστημονικές κοινότητες. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν ως σενάρια χρήσης υπηρεσίες για ερευνητές από τις κοινότητες των νευροεπιστημών, έρευνας καρκίνου, συγκοινωνιών και ενέργειας

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS
Vergoulis Thanasis

Επιστημονικός Διευθυντής