Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

FAIRCORE4EOSC

Core Components Supporting a FAIR EOSC

Το έργο FAIRCORE4EOSC εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση εξαρτημάτων EOSC-Core. Στόχος είναι η αξιοποίηση των υπαρχουσών τεχνολογιών και υπηρεσιών, ώστε το έργο να αναπτύξει νέα στοιχεία EOSC-Core για την βελτίωση της ανιχνευσιμότητας και της διαλειτουργικότητας του αυξημένου όγκου ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το FAIRCORE4EOSC θα συμβάλει επίσης στην διαλειτουργικότητα του EOSC θεσπίζοντας νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα νέα στοιχεία EOSC-Core. Πέντε μελέτες περιπτώσεων με επίκεντρο τον χρήστη θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και τη δοκιμή των νέων στοιχείων διασφαλίζοντας ότι είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών. Οι εταίροι του έργου διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία, έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο EOSC SRIA και είναι ενεργά μέλη των Task Forces (TFs) του EOSC Association.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS