Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

My Health - My Data

My Health - My Data

Το ΜΗ-MD έχει ως στόχο της ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος διαχείρισης δεδομένων υγείας, το οποίο θα ενισχύσει τον έλεγχο των χρηστών πάνω στα δεδομένα. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ασφάλειας, ανωνυμοποίησης καθώς και σύνθετα μοντέλα συγκατάθεσης, θα δώσει εκτενή έλεγχο και πληροφόρηση στους χρήστες για τα δεδομένα υγείας που διαχειρίζεται, και ταυτόχρονα θα επιτρέψει σε τρίτους (πανεπιστήμια, ερευνητές, εταιρείες) να εξάγουν πολύτιμη γνώση από αυτά τα δεδομένα, χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα των χρηστών.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS