Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

The overarching goal of EBRAINS 2.0 is to foster a deeper understanding of brain structure and…
Ο κύριος στόχος του έργου VIRTUAL BRAIN TWIN είναι η σχεδίαση και επικύρωση ενός εξειδικευμένου…
Το έργο στοχεύει στην δημιουργία και χάραξη στρατηγικής ενός Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος για Digital…
Οργάνωση του εθνικού κόμβου της υπολογιστικής υποδομής EBRAINS
Το έργο θα υλοποιήσει μια κατανεμημένη ερευνητική πλατφόρμα/υποδομή για τη μοντελοποίηση και…
Διαμοιρασμός, ανάλυση και επαναχρησιμοποίηση καρδιολογικών δεδομένων. Στα πλαίσια του έργου θα…
Our current understanding of the relationship between diet and the development of non-communicable…
The HumanE AI Net brings together top European research centers, universities and key industrial…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή του έργου προσωρινά...
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Το ΜΗ-MD έχει ως στόχο της ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος διαχείρισης δεδομένων υγείας, το οποίο θα…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά