Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

VOESKA

Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα

Το έργο Βοΐσκα εισάγει στη διαδικασία τεκμηρίωσης και ανάδειξης των πολιτιστικών αγαθών έννοιες όπως σημασιολογική αναπαράσταση, ιστορία και εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη τον πλούτο του πολιτιστικού αποθέματος στον τόπο μας, υλικού και άυλου, στόχος είναι η δημιουργία μίας πολυδιάστατης εικόνας για το κάθε τεκμήριο πολιτισμού, αποτυπώνοντας τόσο βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό, αλλά και στοιχεία που το συνδέουν με τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας εύρεσης, των ενδιαφερόντων των επισκεπτών, ιστορίες και εμπειρίες σε σχέση με την πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική διάστασή του στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και παιγνιώδεις δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός εξελιγμένου, διαδικτυακού τεχνολογικού συστήματος που θα βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας και θα θέτει στο κέντρο ενδιαφέροντος τις έννοιες ιστορία και εμπειρία.
Συγκεκριμένα, κινείται στους παρακάτω άξονες στόχευσης:
•    Παροχή μεθοδολογικού πλαισίου προς τους πολιτιστικούς φορείς για I) τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω μιας σημασιολογικής προσέγγισης, ΙΙ) την υιοθέτηση ιστοριοκεντρικής προσέγγισης στην τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος και, βάσει αυτής, ΙΙΙ) τη δημιουργία εμπειριών επίσκεψης για το κοινό, οι οποίες να παρέχονται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη φυσική επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.
•    Στοχευμένη έρευνα και ανάπτυξη ενός καινοτόμου τεχνολογικού συστήματος που θα υποστηρίζει τη μεθοδολογία αυτή και θα παρέχει i) στους αρχαιολόγους, μουσειολόγους και ερευνητές του Πολιτισμού εργαλεία και υπηρεσίες για την προηγμένη τεκμηρίωση και ανάδειξη των ανασκαφικών δεδομένων, αρχαιολογικών καταλοίπων και μουσειακών εκθεμάτων και ii) στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τη δυνατότητα να αποκτήσουν το βίωμα της «πολιτιστικής εμπειρίας».

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS