Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τεχνητή Νοημοσύνη

Στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ερευνητές του MaDgIK έχουν σημαντικές συνεισφορές στην Αναπαράσταση Γνώσης, τις Οντολογίες και τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, τους Γράφους Γνώσης, την Ικανοποίηση Περιορισμών, την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Νομοθεσία, την Απάντηση Ερωτήσεων πάνω από Γράφους Γνώσης, και την Βαθιά Μηχανική Μάθηση για την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας.