Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

AI4Copernicus

Το AI4Copernicus στοχεύει να κάνει την AI4EU AI on-Demand πλατφόρμα, την κύρια επιλογή για χρήστες δεδομένων του προγράμματος Copernicus ανάμεσα σε επιστήμονες, ΜΜΕ και τον μη τεχνολογικό τομέας. Το AI4Copernicus σκοπευει να το επιτύχει αυτο κάνοντας διαθέσιμους τους πόρους της πλατφόρμας AI4EU, στα συστήματα DIAS (υπηρεσίες πρόσβασης δεδομένων και πληροφοριών), διευκολύνοντας την προμήθεια υπολογιστικής ισχύος και μεγάλου όγκου δορυφορικών δεδομένων, καθώς και την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και εμπειρογνωμοσύνη. Το AI4Copernicus προτείνει την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της προσφοράς υπηρεσιών της AI4EU πλατφόρμας με σύνολα δεδομένων, εργαλεία και υπηρεσίες που σχετίζονται με δεδομένα Copernicus, για τη διευκόλυνση της χρήσης και της απορρόφησης των πόρων της πλατφόρμας σε τομείς υψηλού οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου, όπως στη Γεωργία, την Ενέργεια και την Ασφάλεια. Έχει προγραμματιστεί μια σειρά από 4 ανοιχτές προσκλήσεις, που οδηγούν σε 8 πειράματα μικρής κλίμακας (μικρότερα, πειραματικά έργα ενός δικαιούχου που στοχεύουν σε προηγμένους χρήστες τεχνολογίας) και 9 περιπτώσεις χρήσης (έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού, με συμμετοχή τουλάχιστον ενός μη τεχνολογικού χρήστη). Οι ανοιχτές προσκλήσεις θα απαιτήσουν τη χρήση των συστημάτων DIAS, δεδομένων Copernicus, της πλατφόρμας AI4EU και των υπηρεσιών και πόρων που θα παρέχονται από το έργο AI4Copernicus. Μέσω της οργάνωσης, της διευκόλυνσης και της καθοδήγησης αυτών των ανοιχτών κλήσεων, το AI4Copernicus θα προσεγγίσει νέους τομείς χρηστών και θα ενισχύσει τη χρήση της πλατφόρμας AI4EU. Πιο συγκεκριμένα, το AI4Copernicus στοχεύει: (i) Να επεκτείνει και να εμβαθύνει την διασύνδεση της AI4EU πλατφόρμας με τα συστήματα DIAS για να εμπλουτίσει την προσφορά υπηρεσιών και να διευκολύνει την καινοτομία. (ii) Να ωθήσει σε νέους κύκλους καινοτομίας, δίνοντας κίνητρα σε διάφορες κοινότητες των AI4EU και Copernicus, για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων επιχειρηματικής και κοινωνικής αξίας. (iii) Να προωθήσει της εξέλιξη, την απορρόφηση και τον αντίκτυπο όλων των εμπλεκόμενων πλατφορμών: AI4EU και συστήματα DIAS (ειδικά WEkEO, CREODIAS και MUNDI).
 

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS